Лекарствени продукти

Онлайн заявка

11170"Да Транс" ООД притежава лиценз за събиране, транспортиране и унищожаване на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки от всякакво естество и състав. Фирмата е тясно специализирана в тази дейност, като за определени видове отпадъци предлага на своите клиенти и услуга по предварително третиране, целящо намаляване на обема опасен отпадък и извличане на възможните за рециклиране съставки, каквото е задължението на всяко физическо или юридическо лице според чл. 4 от Закона за Управление на Отпадъците.

Тези отпадъци могат да бъдат от следните видове:

  • лекарствени продукти с изтекъл срок на годност.
  • лекарства, несъответстващи на изискванията за качество и безопасност.
  • лекарствени продукти, неотговарящи на изискванията на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  • лекарствени продукти с промени във външния вид, състава или свойствата поради неправилно съхранение.
  • нереализирани партиди от производители и търговци на едро на лекарствени продукти и медицински изделия с изтекло разрешително от ИАЛ.
  • хранителни добавки и медицински изделия с изтекъл срок на годност.
  • производствен брак от заводи производители на лекарства и др.

medicine01

Нашата компания е една от лидерите на Българският пазар в предлагането на услугата "Транспортиране, временно съхранение и унищожаване на лекарства с изтекъл срок на годност или брак".

Предлаганата от нас уникална услуга ни позволява да предложим на нашите клиенти опростена процедура за унищожаване на лекарствени продукти напълно в синхрон с изискванията на НАРЕДБА № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти.

 „Да Транс“ ООД работи с някои от най-големите инсинератори в страната и чужбина, което ни дава възможността да предоставим конкурентни цени за изгаряне на някои видове медицински изделия и хранителни добавки.