За нас

Онлайн заявка

unnamed (1)„Да Транс“ ООД е лицензирано дружество в областта на ефективното и оптимално управление на опасни и производствени отпадъци. Ние успешно развиваме своята дейност по събиране, транспортиране и предварително третиране на отпадъци на територията на страната от 2008г.

Нашата цел е предлагане на професионална и напълно съобразена с Българското и Европейско законодателство услуга по унищожаване, депониране или обезвреждане на опасните и производствени отпадъци на нашите клиенти и бъдещи партньори.

В потвърждение за професионализма на нашия екип идва и издаденият през 2010г. Сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008.

„Да Транс“ ООД работи с огромен асортимент от опасни и производствени отпадъци като:

  • Медицински отпадъци
  • Лекарства и лекарствени продукти
  • Химикали и химични съединения
  • Утайки съдържащи опасни вещества
  • Пепели и шлаки съдържащи опасни вещества
  • Агрохимични отпадъци съдържащи опасни вещества
  • Текстилни отпадъци
  • Отпадъци от метали
  • И  други видове отпадъци

 

Дружеството работи с множество инсталации притежаващи Разрешително за крайно третиране или обезвреждане на отпадъци и депа за депониране на територията на цялата страна и чужбина.

За някои видове опасни отпадъци няма лицензирана технология за унищожаване или обезвреждане в България,  или няма капацитет за поемане на големи количества, поради това „Да Транс“ ООД има сключени договори с партньори в чужбина притежаващи съответните капацитети или технологии.

За всички видове отпадъци „Да Транс“ ООД предлага на своите клиенти и бъдещи партньори комплексно обслужване, включващо консултиране, събиране, товаро-разтоварни операции и унищожаване или обезвреждане.

Професионално подготвения и отговорен екип на „Да Транс” ООД изграден от специалисти еколози, икономисти и логистици гарантира на своите клиенти коректни, изгодни и напълно законосъобразни решения за ръководене на процесите по управление на потока от отпадъци.