Консултации

Онлайн заявка

Експертите на "Да Транс" ООД притежават необходимото образование придружено с професионална квалификация и богат опит, за да могат да Ви предложат адекватно и екологосъобразно решение на проблеми свързани с генерираните от Вас отпадъци.

Нашият екип от професионалисти с натрупан опит в областта на екологията и управлението на опасни и производствени отпадъци са готови да Ви консултират във всяко едно начинание свързано с решаването на конкретни казуси.

Някои видове отпадъци поради своето естество и законовите разпоредби в страната и Европейският Съюз изискват специално внимание.

Много често собствениците на опасни отпадъци не са запознати в детайли с нормативната уредба и не съзнателно допускат нарушения при пакетирането, съхранението и цялостното управление на своите отпадъци.

Екипът на "Да Транс" ООД предлага експертни консултантски услуги, като съдейства при решаване на проблеми, свързани със спазването на актуалното екологично законодателство. Всяка дейност по управлението на отпадъците е съпроводена с изготвяне на необходимата документация, която включва:

  • Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците.
  • Подготовка и заверка на отчетни книги.
  • Попълване и подаване на годишни отчети.
  • Попълване на отчетни книги за дейности с отпадъци и много други.

За предварителна информация по поставени проблеми от клиенти моля използвайте формата за връзка в секция "Контакт" или позвънете на посочените телефони.