Правилно управление на отпадъците

Онлайн заявка

21.07.2020 (3)

Европейски съюз

Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073

На 26.06.2020г.  ДА ТРАНС ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на..

Прочети още