Живакът и денталната амалгама

Онлайн заявка
Живакът и денталната амалгама

Живакът и денталната амалгама

Живакът е силно токсично вещество. Поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, живакът е глобален проблем, предизвикващ значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

В Европейския съюз амалгамата се употребява често и е източник на генериране на опасни отпадъци и замърсяване. Отпадъка от амалгама трябва да се събират разделно, транспортират правилно и предава на специализирани фирми за неговото правилно преработване. Не трябва се допуска изпускането му свободно във водата и околната среда което се и регламентира от Регламент (ЕС) 2017/852 — опазване на здравето на човека и околната среда от излагане на живак и живачни съединения.

Да Транс ООД предлага  абонаментни договори и специализирани контейнери на клиенти от цялата страна за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от амалгама.

Ние сме партньори на Австрийската фирма METASYS MEDIZINTECHNIK GMBH, която е и доставчик на специализираните контейнери отговарящи на най-високите Европейски изисквания.

На този линк можете да видите регистрацията на Да Транс ООД като представител на METASYS в областта на събиране на отпадъци от амалгама за България.

Събраните от нас отпадъци се транспортират до тяхната инсталация в Австрия, където се преработват на 100 % и ежегодно 1500 кг. чист живак се връща обратно като суровина.

Източник: Да Транс ООД 

Споделете в социалните мрежи

datrans