Сертификати

Онлайн заявка

„Да Транс“ ООД притежава и поддържа сертификати за качество по  ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Също така сме пълноправен член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).