ОТПАДЪЦИ ОТ ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА

Онлайн заявка

ОТПАДЪЦИ ОТ ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА

ОТПАДЪЦИ ОТ АМАЛГАМА

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНЕЯ КЪМ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

Относно разпоредбите на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения и Наредбата за изменение и допълнение в сила от 01.01.2019г. отнасяща се до дейностите с отпадъци от дентална амалгама Ви предоставяме информация касаеща работата на лекарите по дентална медицина в страната.

 

  1. Съгласно чл. 12 ал. 6, лечебните заведения, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби от дентална амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби, се оборудват с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на частиците амалгама, включително и тези, които се съдържат в използваната вода.

 

  1. Съгласно чл. 12 ал. 8, отпадъците от дентална амалгама и другите отпадъци, съдържащи живак, се събират разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с живака. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличието на сяра.

 

  1. Лекарите по дентална медицина, в чиито практики не се работи с амалгама, не се свалят амалгамени обтурации и не се екстрахират зъби с амалгамени обтурации, попълват нарочна Декларация с всички атрибути заложени в нея. Попълнената Декларация се връчва на служителите от РЗИ, извършващи контрол по спазване на всички нормативни актове, при проверка в съответната практика.

При промяна на тези обстоятелства лекаря по дентална медицина е длъжен да информира органите на РЗИ в 14-дневен срок.

Лечебните заведения, които работят с дентална амалгама, с наличието на повече от 1 дентален юнит могат да определят с вътрешна заповед мястото, оборудвано с амалгам сепаратор, в което ще се извършват манипулациите свързани с амалгамата като материал.

В интернет страницата на РЗИ- София, раздел Новини, можете да намерите офицялна информация относно Декларацията.

Бланка на самата декларация можете да намерите на интернет адреса на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз.

 

  1. Лекарите по дентална медицина, които работят с дентална амалгама, свалят амалгамени обтурации и екстрахират зъби с амалгамени обтурации е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 

  • Да притежават монтиран амалгамен сепаратор, осигуряващ ниво на задържане най-малко 95 % от частиците амалгама.
  • Да притежават специализиран съд, в който да събират отпадъците от амалгамните капсули, амалгамена скраб, екстрахирани зъби с амалгамени обтурации и отпадъците от филтрите на инсталациите за пречистване на отпадъчната вода.
  • Да имат сключен договор с фирма притежаваща разрешително съгласно Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци от амалгама.
  • Да имат заверен от РИОСВ работен лист за отпадъци с код 18 01 10 * – амалгамни отпадъци от зъболечението, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

 

 

Да Транс ООД от дълги години е в партньорски отношения със Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз и от 01.04.2019 г. предлага преференциални цени на договори за извозване на отпадъци от амалгама за членове на колегията, който са настоящи клиенти на фирмата.

Също така предлагаме за продажба и специализирани контейнери за събиране на отпадъци от дентална амалгама с марка METASIS GmbH Австрия, които отговарят на всички нормативни изисквания. Да Транс ООД приема пълни амалгамни сепаратори от всички възможни производители и модели в обръщение на Българския пазар.

Допълнителна услуга за нашите клиенти е и изготвянето на необходимия работен лист за отпадъците от амалгама подлежащ на заверка в РИОСВ.

За допълнителна информация можете да ни пишете във формата за контакт на нашия сайт или да позвъните на 02 850 13 19.

 

Споделете в социалните мрежи

datrans