ВАЖНО! – ПРОМЯНА ПРИ ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

Онлайн заявка
Национална информационна система за отпадъци

ВАЖНО! – ПРОМЯНА ПРИ ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

Уважаеми партньори,

Във връзка с Наредба № 1 от 2014г. (обн. 03.2020г.) за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, искаме да Ви уведомим, че от 25.01.2021г. подаването на годишни отчети за генерирани количества отпадъци за отчетната 2020г. към ИАОС става само по електронен път чрез НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ (НИСО).
Също така от 01.01.2021г. цялата отчетност за дейностите с отпадъци трябва да бъде водена по електронен път в същата система ( работни листа, отчетни книги и месечно отчитане на предадените отпадъци).
Регистрацията на всеки генератор на отпадъци се извършва по електронен път чрез КЕП – електронен подпис.
 
На посочения линк ще откриете информация за начина на регистрация в системата – Линк за регистрация. – http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste
 
Екипът на Да Транс ООД работи усилено за да може да Ви предостави в най-кратки срокове допълнителна информация и услуга за регистрацията и воденето на отчетността.

Споделете в социалните мрежи

datrans