Документи по процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, необходимо за внедряване на новият метод в производство: Медицински 3д скенер за предмишница 2 броя; Широкоформатен 3д принтер 2 броя

Онлайн заявка