Консултантски услуги във връзка с Тестване и Оптимизиране на електроника

Онлайн заявка

procedures (3)

Консултантски услуги във връзка с Тестване и Оптимизиране на електроника

Консултантски услуги във връзка с Тестване и Оптимизиране на електроника Обособена позиция 1: Консултантски услуги за тестване на електроника на Система за измерване на парциални налягания..

Прочети още

Софтуерни инструменти/библиотека за разработка на софтуер поддържащи математически методи

„Софтуерни инструменти/библиотека за разработка на софтуер поддържащи математически методи“ Дата на публикуване: 05.11.2018 Срок за подаване на оферти: 13.11.2018 Ще се приемат оферти до изтичане на..

Прочети още

Закупуване на ДМА необходимо за разработката на Система за измерване на парциални налягания и концентрация на газове – Импулсен йoнизационен манометър

“Закупуване на ДМА необходимо за разработката на Система за измерване на парциални налягания и концентрация на газове – Импулсен йoнизационен манометър: Обособена позиция №1 „Закупуване на..

Прочети още