Разрешителни

Онлайн заявка

da-trans-ood-9001-bg-2013-06

„Да Транс“ ООД притежава следните документи за дейности с отпадъци:

„Да Транс“ ООД е сертифициран от 2010 г. по ISO 9001:2015.