ДА Транс ООД предлага консултации във връзка с актуалното екологично законодателство

Онлайн заявка
consultation

ДА Транс ООД предлага консултации във връзка с актуалното екологично законодателство

„Да Транс“ ООД предлага консултантски услуги, включващи:

  • Попълване, събиране и подготовка на необходимата документация за издаване на работни листове за отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
  • Попълване и внасяне да документи за издаване на становище от Районната здравна инспекция.
  • Подготовка и предоставяне на помощ при попълване и внасяне на документация в РИОСВ.
  • Предоставяме на своите клиенти отчетни книги съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри.
  • Предоставяме на своите клиенти необходимите етикети съгласно Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
  • Продажба на промоционални цени и доставка до адрес на клиента на хладилници във връзка с чл. 19, алинея 4 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Споделете в социалните мрежи

fuxy