Отпадъци от метали

Онлайн заявка

metali02

"Да Транс" ООД предлага определени услуги в сферата на отпадъци от преработка на черни и цветни метали. Тези отпадъци съдържат ценни съставки и предлагат многообразие от възможности за приложение в металургията и строителството. Извличането на ценните съставки и тяхното оползотворяване в други сфери, е тясно свързано с дейностите ни по опазване на околната среда.