Да Транс ООД провежда консултации във връзка с актуалното екологично законодателство

Онлайн заявка

Да Транс ООД провежда консултации във връзка с актуалното екологично законодателство

Да Транс ООД предоставя на своите клиенти компетентни консултации и помощ при спазване на актуалното екологично законодателство на Република България.

Да Транс ООД предлага множество консултантски услуги, включващи:

– Попълване, събиране и подготовка на необходимата документация за издаване на  Работни листа за отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

– Попълване и внасяне да документи за издаване на Становище от РЗИ.

– Подготовка и предоставяне на помощ при попълване и внасяне на документация в РИОСВ.

– Предоставяне на своите клиенти на Отчетни книги съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

– Предоставяне на своите клиенти на необходимите етикети съгласно Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

– Продажба на промоционални цени и доставка до адрес на клиента на Хладилници във връзка с чл. 19, алинея 4 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Споделете в социалните мрежи

fuxy